از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

اولین پروانه کسب اتحادیه صنف ساعت تهران به شماره 101  مورخ  17 / 09 / 1372 به نام آقای سروژ یعقوبیان حاجی آبادی صادر گردید  .

دوره اول هیئت مدیره: شروع به کار اتحادیه ساعت به صورت مستقل 23/4/72                    آقایان

مرتضی کریمی پور ( رئیس )               جبار صحت ( نایب رئیس )                                 احمد مومنی ( خزانه دار و منشی )

 

دوره دوم  هیئت مدیره  : تاریخ انتخابات  20 / 05 / 1376  ـ  شروع دوره  26 / 05 / 1376                  آقایان

روح اله  جلالیان ( رئیس )         سیاوش کشاورزتبریزی ( نایب رئیس )      فتح اله شمس الاحرارفرد ( خزانه دار )

بیوک مروی ( بازرس )                         عبدالحسین شاه منصوری ( دبیر )

 

دوره سوم هیئت مدیره    : تاریخ انتخابات  29 / 02 / 1381  ـ تاریخ شروع دوره  13 / 03 / 1381        آقایان

حمید حسینیان ( رئیس )                        حمید قدیانی ( نایب رئیس )                     سیاوش کشاورزتبریزی ( خزانه دار )

محمد علی المعی ( بازرس )                                احمد محمد یوسف ( دبیر )

 

 

دوره چهارم هیئت مدیره   : تاریخ انتخابات 06 / 08 / 1386   ـ  شروع به کار دوره   19 / 09 / 1386          آقایان

حمید حسینیان ( رئیس )                                 عبدالرحیم احمدی ( نایب رئیس )    علی  رضاخانلو ( خزانه دار )

پرویز پزشکی ( بازرس )                       غلامحسن ادریس آبادی ( دبیر )

 

دوره پنجم هیئت مدیره   : تاریخ انتخابات  14 / 12 / 1390  ـ  شروع به کار دوره  ـ 28/ 02 / 1391         آقایان

عبدالرحیم احمدی ( رئیس )                              پرویز پزشکی ( نایب رئیس )                          علی  رضاخانلو ( خزانه دار )

غلامحسن ادریس آبادی ( بازرس )                   سیدفاضل میراختیاری ( دبیر )