صندوق قرض الحسنه اتحادیه صنف ساعت تهران با مدیریت آقای ابوالفضل شعبانی فعالیت خود را از فروردین ماه 1392 شروع و با کمک 82 نفر از خیرین صنف مبلغ موجودی را به طور چشمگیری افزایش داده است .

در سال 1393 به 138 نفر ا اعضاء و مجموعا 349 میلیون تومان وام پرداخت گردید