آقایان رضا توسل , محمدرضا انوری منفرد و حسن  افتخاری مجد  عضو این کمیسیون بوده و دراین واحد فعالیت می نمایند که وظیفه گرفتن آزمون فنی فروش و تعمیر ساعت به صورت یک هفته در میان روزهای سه شنبه از اعضاء تازه وارد به صنف ساعت را دارند .

کارت فنی :

کارت فنی برای تمام اعضاء صنف که در رسته تعمیر ساعت پروانه کسب دارند صادر می گردد و مدت اعتبار آن همانند پروانه کسب می باشد 

نرخنامه تعمیرات 

این نرخنامه صرفا برای اعضاء تعمیرکار صنف صادر می گردد که می بایست طبق همین دستورالعمل اقدام به تعمیر ساعت نمایند.

لیست خدمات و سرویس ساعت تعمیرکاران

 

محل الصاق  عکس

نام  :

نام خانوادگی  :

شماره جواز  :

نام واحد صنفی  :

آدرس  :  

تاریخ تصویب :  04 / 03/ 1394

ردیفشرحمبلغ به ریال
1سرویس ساعتهای اتوماتیک مردانه وزنانه 480.000
2سرویس ساعتهای کوکی زنانه و مردانه 350.000
3سرویس ساعتهای رومیزی کوکی200.000
4سرویس ساعتهای باطری دار ساده350.000
5سرویس ساعتهای باطری دار تقویم دار450.000
6سرویس ساعتهای دوزمانه مردانه و زنانه450.000
7سرویس ساعتهای رومیزی باطری دار250.000
8تعویض شیشه ( چهارگوش و زاویه دار )250.000
9تعویض شیشه ساعت ساده 200.000
10تعویض باطری درجه یک120.000
11تعویض باطری درجه دو70.000
12شیشه ذره بینی30.000

توضیحات  :                                                   

1 ـ اجرت سرویس ساعتهای درجه یک , کرنوگراف دار و مکانیک باتوافق طرفین می باشد . 2 ـ مبلغ خریدلوازم یدکی به اجرت سرویس افزوده می شود . 3 ـ سرویس باطری ساعتهائی که نیاز به پرس  پشت و بازکردن پیچ دارند و تعویض باطریهای شماره 416توافقی می باشد . 4 ـ منظور از سرویس تعمیربدون عیب وشستشوی داخل ساعت می باشد . 5 ـ منظور ار درجه یک و دو نوع ساعت می باشد . 6 ـ دیگر موارد مطرح نشده با توافق طرفین می باشد . 7 ـ ساعتهای اصلی که تعمیرشده اند به شرط اینکه ضربه به آنهانخورده باشد از تاریخ تعمیردارای شش ماه ضمانت می باشند

 

شماره تلفنهای رسیدگی به شکایات  :

1  ـ  سازمان بازرسی و نظارت استان تهران                                                       134                                                                             

2  ـ  اتاق اصناف تهران ( بازرسی شکایات )                                                     85543132                                                             

3   ـ  اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ساعت تهران                                     7   ـ    88594106  

 

       رئیس اتحادیه

عبدالرحیم احمدی