ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در  طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین  ـ  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

جانِ زندگي زمان است

زمان عامل مهمي است که درزندگي حرفه اي هنرمنداني مانند شما نقش ويژه اي ايفا مي کند. چه تعريفي ازاين واژه طلايي ارائه مي کنيد؟

نقطه طلايي زندگي همه آدم ها زمان است. نه تنها هنرمندان، بلکه همه انسان ها اگر ارزش زمان را درک کنند، اتفاقات بزرگي در زندگي شان رخ خواهد داد. به ياد دارم درکودکي سوره اي از قرآن کريم را خيلي دوست داشتم. يک روز پدرم تحليلي ازاين سوره کرد و گفت که خداوند (درسوره مبارکه والعصر) به زمان قسم خورده و دراين سوره اهميت زمان را به انسان يادآوري کرده است. بنابراين زمان در زندگي همه ما خيلي اهميت دارد؛ هنرمندان هم همين طور. قديمي ترها ضرب المثلي را به کار مي بردند و مي گفتند که پول و مال براي شما نمي ماند؛ در واقع مي گفتند مال براي شما نيست، بلکه زمان  و دوره متعلق به شماست. اگر قدردان دوره و زماني که درآن زندگي مي کنيم باشيم، مي توانيم از همه نعمت هاي خدادادي درست استفاده کنيم؛ ازجمله هنري که خداوند به ما ارزاني کرده (هنر و خلاقيت درصنعت، کسب وکار، توليد و...) و صدايي که به من داده شده است؛ اگر به نحواحسن ازآن استفاده شود، موفقيت هاي زيادي را به همراه دارد.

 

 تاکنون چند آلبوم به بازارموسيقي ارائه و آواز را از چه زماني آغازکرده ايد؟

تاکنون 3آلبوم به بازار ارائه کرده ام که 2آلبوم را خودمان ارائه کرده ايم و يکي به سفارش حوزه هنري بوده است. آلبوم اول کاملا سنتي به اسم «شرح پريشاني» بود که درابتداي سال 1387 منتشرشد. سال 1388 بعد ازفوت استاد بزرگوارم «پرويز مشکاتيان»، تصميم گرفتم يک دوره اي سکوت و مطالعه کنم. توانايي هاي هنري ام را ارتقا داده و کاري متفاوت انجام دهم که منجرشد به تفکراوليه ساخت آلبوم «ماه و ماهي» و سرانجام قطعه «ماه وماهي» را باشعر خوب «عليرضا بديع» و تنظيم برادران بيات ساختم. براي رسيدن به آن نقطه بايد چندسالي فکر، تلاش و تحقيق مي کردم. فکر مي کنم تاکنون با اينکه کم کارکرده ام، اما بازهم به توصيه اساتيدم تلاش کردم درتوليدات کاري ام عجله نداشته باشم. خوشبختانه خوشحالم مردم اثر«ماه و ماهي» را به عنوان کاري ماندگار انتخاب کردند. براي عمرهنري يک هنرمند نقطه سرشار ازخوشحالي است که مردم قطعه اي ازاو را به اين  شکل و مقدار دوست بدارند و حمايت کنند. ازاينکه منتخب مردم شدم، به خود مي بالم و با عشق برايشان مي خوانم.

 

 براي بيدارشدن از خواب ساعت کوک مي کنيد يا زنگ هشدار گوشي همراه شما را بيدار مي کند؟

براي بيدارشدن ازخواب تقريبا همه از زنگ هشدارگوشي استفاده مي کنند. روزگاري ساعت هايي درخانه  ها بود که بايد کوک شان مي کردي و صدايي که براي بيدارشدن داشت، درهر مرحله بلندتر از قبل بود تا موفق شود شما را بيدارکند. الان هم زنگ هشدارگوشي تلفن همراه تقريبا اين کار را مي کند. تمام اتفاقات زندگي ما کم کم تبديل به اتفاقات ديجيتال مي شود. اين رويداد هم خوب است و هم کمي غم انگيز. ازاين نظر غم  انگيزاست که بسياري از اتفاقات نوستالژيک زندگي کودکي ما درحال تبديل به اتفاقات مدرن است. اين اتفاقات مدرن خاطره هاي کودکي بچه هايي مي شوند که درسال هاي بعد خاطرات شيريني مانند خاطرات ما، داشتن ساعت هاي شماته دار، صداهاي نوستالژيک زنگ هاي بيدارباش صبح براي رفتن به مدرسه را نخواهند داشت و اين چيزي است که نسل من آن را تجربه کرده و بسيار دل انگيز و دوست داشتني است.

 اولين ساعت مچي که خريديد را به ياد داريد؟

اولين ساعت مچي را هديه گرفتم. يادم است دايي کوچکم يک ساعت مچي بسيار زيبا داشت که با تکان دادن خود به خود کوک مي شد. درآن زمان تکنولوژي جالبي بود. ساعت مچي سنگيني که صفحه سبز رنگ زيبايي داشت و مي شد تاريخ را روي آن تنظيم کرد. اين ساعت برايم بزرگ بود، اما خيلي علاقه داشتم اين ساعت را به دستم بيندازم. اولين ساعت مچي را از دايي ام هديه گرفتم و خيلي دوستش داشتم. شش،هفت ساله بودم و آن ساعت براي دستم بزرگ بود، اما خيلي دوستش داشتم و تامدت ها آن را حفظ کردم تا دريک اسباب کشي و جابه جايي به ياد ندارم چه اتفاقي برايش افتاد.

 

 تيک تاک ساعت چه خاطراتي را در ذهن شما زنده مي کند؟

ساعت هايي که در دوران کودکي و نوجواني من مورداستفاده قرار مي گرفت، مکانيزم مکانيکي داشت. دربرخي ازآنها ديدن چرخ دنده ها و حرکت بسيارظريف آنها کنارهم، هنگام تداعي ثانيه ها و حرکت عقربه ها و ثانيه شمار که صداي تيک تاک را توليد مي کردند، هميشه ازجذابيت هاي ساعت ديدن براي من بوده است. در دوران کودکي و نوجواني، زمان تعطيلات و تابستان ها که خانواده وقت مي گذاشتند براي ديدن ازموزه، از جذابيت هايي بوده که در ذهنم هميشه باقي مانده است. خاطرات سفررفتن، ساعت هايي که روي ديوارها همچنان دربعضي بيمارستان ها و بانک ها نصب هستند؛ صداي ناقوس و آونگي که دربرخي ايستگاه هاي قطار يادآور حرکت قطار بودند، زماني که براي آموزش ديدن موسيقي ازنيشابور به تهران مي آمدم و برمي گشتم، يادآور خاطرات زيادي برايم است. روزهاي سختي که براي يادگيري موسيقي حتي يک صندلي هم درقطار نبود که بنشينم و ساعت ها تا صبح روي صندلي رستوران قطار مي نشستم تا به تهران برسم و همان شب با قطاري ديگر به نيشابور برگردم که به درس و تحصيلم برسم. روزهاي سختي را تحمل کردم و هميشه همراه من درآن روزها ساعت و ساعت هايي بوده که يادآوري مي کرده زمان درحال گذراست. ازاين بابت هم خوشحال بودم که باگذشت اين ثانيه ها، چيزي به علم و دانش من افزوده مي شود و هم نگراني از گذر زمان هميشه درمن وجود داشت.

 

 زمان بندي و برنامه ريزي چقدر درزندگي يک هنرمند حائزاهميت است؟

اهميت برنامه ريزي آنقدر زياد است که مانند آبي براي تشنه يا غذايي براي گرسنه و گاهي حتي مهم تر ازاين موارد است. مصداق شعر استاد ابتهاج که مي فرمايد: « زمانه قرعه نو مي زند به نام شما /  خوشا شما که جهان مي رود به کام شما». بيدار شدن هرروز و تجربه روز و روزگارنو و قدردانستن آنها با مديريت زمان به طورقطع انسان را زودتر به هدفش مي رساند. زمان شناسي تضميني براي رسيدن به اهداف است. خيلي ازما اهالي هنر شايد خواب درست شبانه نداشته باشيم، آن هم به اين دليل که شب را براي کارانتخاب مي کنيم. بنابراين ممکن است به خيلي ازکارهاي روزانه خود نرسيم، اما درهرحال بهترين کار، مديريت زمان است.حضرت حافظ مي فرمايد: «پنج روزي که دراين مرحله مهلت داري/ خوش بياساي زماني  که زمان اين همه نيست». با اين حساب براي رسيدن به اهداف، بايد با برنامه ريزي درست پيش رفت، چراکه زمان زيادي دراختيارنيست.

 

 قطعه«ماه وماهي» از شنيدني ترين کارهاي شماست. دليل موفقيت اين کار خاطره  انگيز و دلنشين را چه مي  دانيد؟

علت موفقيت قطعه «ماه وماهي» براساس موارد مشترکي که بين دوستان مان تجربه شده، کار براي مردم است. هيچ دليلي محکم تر ازاين نمي تواند وجود داشته باشد. وقتي شما براي مردم، حال اجتماع تان، روزگارتان و آدم هايي که با شما دريک جامعه نفس مي کشند مي خوانيد، قطع به يقين به دل آنها خواهد نشست و اين اتفاق صادقانه ترين رويدادي است که هنرمند مي تواند درآثارش داشته و آينه حال مردمش باشد. عاشقانه «ماه وماهي» ازحال و دل مردم است.

 

 گذر زمان با سرعت بي وقفه اش براي شما خوشايند است يا نمي توانيد با آن کنار بياييد؟

گذر زمان با همه اتفاقات خود و دقت آدمي درخصوص بهره وري از اوقاتش و مديريت آن بازهم آرزوهايي را در دل شما به جا مي گذارد. شايد هميشه آدم ها آرزو مي کنند به گذشته بازگردند،  اما زمان مي گذرد و همه شيريني داستان اين است که هرلحظه فقط يک بار تکرار مي شود. هميشه اين کابوس بزرگ بشر و گذر زمان و رويدادهايي که در گذر زمان وجود دارند، به عنوان يک درام بزرگ در زندگي هر انساني قابل يادآوري است.

 

 زمان درساخت يک اثر موسيقايي (ترانه، آهنگ) چقدر اهميت دارد؟

يکي از شاخصه هاي بزرگ موسيقايي زمان، ريتم يا ضرب آهنگ است که مي گويند همان طورکه جان موسيقي، ريتم است، جان زندگي هم زمان است. هرخواننده يا موزيسيني که توانايي هماهنگي با ضرب آهنگ را نداشته باشد، يکي از توانايي هاي اصلي را نخواهد داشت.

 

 انسان وقت شناسي هستيد؟

هيچ کدام از ما نمي توانيم ادعا کنيم که وقت شناسيم. هميشه سعي کرده ام به موقع سرقرارهايم برسم. بسياري اوقات هم به وقت نرسيده ام. درسال هاي اخير درتلاشم يکي از ايرادهاي بزرگم، يعني وقت نشناسي را اصلاح کنم، چراکه درسال هاي گذشته دراين زمينه کم دقت بودم، اما دريکي دو سال گذشته زمانم را مديريت مي کنم تا زمان شناسي که يکي از مهم ترين اصول اخلاقي براي انسان ها محسوب مي شود را رعايت کنم.

 

 هريک از کارهاي تان درقالب تک آهنگ يا آلبوم، چه مدت زماني را تا آماده شدن نيازدارند؟

براي توليد يک اثر چه تک آهنگ يا آلبوم هيچ عجله اي ندارم و اتفاقا اين کار بايد با دقت و حوصله زياد همراه باشد. تا کار به پختگي لازم نرسد آن را منتشر نمي کنم. صبر درتوليد اثر، کار را به پختگي کافي مي رساند.

 

 خاطره نوستالژيکي از ساعت و زمان به ياد داريد؟ از دير رسيدن يا خواب ماندن.

دربخشي از دوران سربازي هرروز ساعت 6صبح مراسم صحبگاه را من اجرا مي کردم. يک مرتبه خواب شيريني ديدم که مراسم صبحگاه را خيلي خوب اجرا کردم و بابت آن به عنوان تشويقي دوروز مرخصي گرفتم. با همين خيال خام و شيرين خواب ماندم و ساعت 7چشمانم را بازکردم، با سرعت به محل اجراي صبحگاه رفتم، مراسم تمام شده بود و به جاي دو روز تشويق، يک هفته تنبيه شدم.

 هنوزهم فرصت سرزدن به شهرخود را داريد؟ چقدر براي اين کار وقت صرف مي  کنيد؟

هرانساني زادگاه خود را بسيار دوست دارد. مهم ترين اتفاق هم خاطرات کودکي است. بعدازظهرهاي جمعه بين باغ هاي زيباي عطار و خيام، عطر گل ها دراين مسير و قدم زدن درآن، بازي با کاشي هاي بناي خيام که رنگ فيروزه اي آن دلنوازي مي کرد. هرزمان حتي درخيال همگي دوست داريم به دوران کودکي بازگرديم و با آن خاطره بازي کنيم. البته زمان که به عقب باز نمي گردد، اما بربال خاطرات که مي توان سفرکرد.

 

 دربعضي کارهاي اخيرتان تغييراتي مانند(ريتم تندتر، نسبت به کارهاي قبلي)ديده شد. اين تغييرات شامل چه موارد ديگري مي شوند؟

درآلبومي که پيش رو هست، يک فضاي الکترونيک پر از ريتم هاي متفاوت با سناريويي خوب و عاشقانه وجود دارد که به زودي درماه آينده درکنار دوست عزيزم «صدرالدين حسين خاني» آن را منتشر مي کنيم.

 

 کار تيتراژ هم از شما شنيده ايم. خواندن تيتراژ چه ميزان درموفقيت هنرمند اثرگذار است؟

کار تيتراژ بسيار به من پيشنهاد مي شود. سعي مي کنم به فراخورحال خودم آنها را انتخاب کنم. سال گذشته يکي دو تيتراژ هم اجرا کردم که يکي جزو 8اثر برتر سال شد. به هرحال کار تيتراژ درکنار يک برنامه، تأثيرگذاري خود را دارد، اما همچنان به شخصيت فاخر و منحصربه فرد خود موسيقي معتقدم، که به تنهايي آنقدر جذابيت دارد که صرفا با تيتراژ نخواهيم به هدف برسيم. موسيقي براي آدم ها عزيز و ارزشمند است، حتي اگر تيتراژ نخوانيم، امکان موفق شدن وجود دارد.

 

 از برنامه هاي آينده تان بگوييد.

با ارکسترخوبم کنسرت  هايي را برگزار مي کنيم که ريتم و نغمه، آوا و شعرهاي عاشقانه را به جان مردم خواهيم ريخت.

 

 صحبت پاياني شما را مي شنويم.

آرزوي موفقيت مي کنم براي خوانندگان خوب مجله «عصر زمان» و از خداوند مي خواهم به همه ما نگاه، انرژي و توانايي دهد تا از زمان خود استفاده کنيم و درخدمت آدم هاي روزگارمان باشيم، عشق بپرورانيم و خوبي درو کنيم.

درباره ما

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود